English Vocabulary - Bad Eyesight: glasses, contacts, optometrist, eye doctor...

https://i.ytimg.com/vi/sM3nxSoO3kU/default.jpg 2014-01-01T22:59:00-08:00

English Vocabulary - Bad Eyesight: glasses, contacts, optometrist, eye doctor...

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

English Vocabulary - Bad Eyesight: glasses, contacts, optometrist, eye doctor...9:46[id]http://www.youtube.com/watch?v=sM3nxSoO3kU[/id]

Bình luận