Vocabulary: How to Use 'Aggravate' and 'Annoy'

https://i.ytimg.com/vi/raHRPtIk6fU/default.jpg 2014-01-13T10:01:00-08:00

Vocabulary: How to Use 'Aggravate' and 'Annoy'

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục:

Vocabulary: How to Use 'Aggravate' and 'Annoy'5:48[id]http://www.youtube.com/watch?v=raHRPtIk6fU[/id]

Bình luận