Ông Trời nổi giận @@

https://i.ytimg.com/vi/fELusgf5J1g/default.jpg 2015-09-28T20:10:00-07:00

Ông Trời nổi giận @@

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: , ,

Ông Trời nổi giận @@Ông Trời nổi giận @@
Thời lượng: 0:16[id]http://www.youtube.com/watch?v=fELusgf5J1g[/id]

Bình luận