Robot Waiter Prank

https://i.ytimg.com/vi/TgolQt34zLw/default.jpg 2015-10-21T21:05:00-07:00

Robot Waiter Prank

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục:

Robot Waiter PrankRobot Waiter Prank
Thời lượng: 1:42[id]http://www.youtube.com/watch?v=TgolQt34zLw[/id]


[categories]Video

Bình luận